Informace o ZO ČSCH Velká Bíteš

Český svaz chovatelů je zájmovou organizací, která sdružuje chovatele drobného zvířectva. V naší organizaci jsou to především chovatelé králíků, drůbeže, holubů a v menší míře okrasného ptactva.

Bítešská organizace byla založena v roce 1964 a při svém založení měla 40 členů. Ještě během téhož roku se zvýšil jejich počet na 83 členů. Prvním předsedou byl zvolen Ing. Jaroslav Melichar, jednatelem Stanislav Hlaváček, pokladníkem Arnošt Rous a hospodářem Karel Kopáček.

Po založení se činnost organizace úspěšně vyvíjela a bylo započata výroba výstavních klecí tak, aby se mohly pořádat výstavy drobného zvířectva. První výstava se uskutečnila v roce 1967 na nádvoří domu č.p. 7 (dnešní Spořitelna). Tyto prostory však byly pro takovéto akce velice stísněné. Proto byly další výstavy přemístěny na nádvoří mateřské školy č.p. 86, kde se tradičně v září konaly až do roku 1989. Tohoto roku byl otevřen nový výstavní areál v Lánicích č.p. 55. Nové výstavní prostory vznikly adaptací staršího rodinného domu, zakoupeného místní organizací v roce 1982 za přispění ÚV ČSCH v Praze. Po nutných opravách a úpravách přilehlého dvora získala organizace klubovnu s potřebným zázemím, výstavní prostory a sklady potřebné k uložení krmiva a výstavních klecí. Vybudování vlastního areálu stálo hodně úsilí a práce tehdejších členů. To vše pod vedením předsedy přítele Špatinky a především jednatele přítele Kopáčka. Velkou zásluhu na vybavení a zprovoznění areálu má tehdejší nástupce ve vedení organizace přítel Pelán. Nemalou měrou se podílel na vývoji, hospodaření a dalším rozvojem organizace i přítel Josef Klíma, který zastupoval organizaci na pozici jednatele několik let.

Tato éra chovatelství ve Velké Bíteši svědčí o nezměrné vytrvalosti a píli všech členů. V areálu, který dle svých sil a možností stále vylepšujeme tak, aby vyhovoval dnešním výstavním podmínkám. Od roku 1995 se pravidelně v červnu konají výstavy králíků s klubovou expozicí králíků stříbřitých malých a v září tradiční hodové výstavy. Bítešští chovatelé se v posledních sezonách zúčastňují se svými odchovy i výstav jiných organizací, a to od místních až po národní. 

V současné době v naší organizaci je celkem 28 členů. V letošním roce se organizace rozrostla o další dva. Pevně věřím, že i současní členové organizace budou pokračovat v práci svých předchůdců a doufám, že především mladí chovatelé se budou snažit, aby organizované chovatelství ve Velké Bíteši mělo následovníky v blízké i daleké budoucnosti. 

Na závěr uvádím přehled předsedů, kteří stáli v čele naší základní organizace od jejího založení. Prvním byl již výše zmiňovaný př. Ing. Melichar, následovali př. Benedikt Kéda, František Špatinka, Vladislav Hotárek, Stanislav Pelán, Aleš Hotárek, Michal Dokulil, Slavomír Suchý a posledním předsedou zvolený v roce 2016 je přítel Josef Veleba.

za ZO ČSCH Jiří Zimmermann