FOTOGALERIE

Rekonstrukce střechy 2019

V měsíci Březnu a Dubnu proběhla zdařilá rekonstrukce střechy na našem chovatelském areálu.

Dík patří vyslovit všem, kteří se na této akci podíleli. Děkujeme firmě Tesařství Sedlák, která provedla nutnou opravu krovu, nové zalaťování a následné položení nové krytiny.  Dále děkujeme městu Velká Bíteš, které nás dlouhodobě finančně podporuje a přispívá tak k rozvoji naší ZO.

za ZO Jiří ZimmermannHodová výstava
Hodová výstava

Hodová výstava 2018

  Jako každým rokem se uskutečnila Hodová výstava, která je součástí programu Bítešských hodů.  Tradiční  výstava se konala ve dnech 8.-9.9. 2018 v našem areálu ZO.

 Po patřičném odborném posouzení vystavených zvířat byla výstava otevřena veřejnosti. Celkem bylo uděleno vystavovatelům 16 čestných cen. Počasí přálo, tudíž i veřejnost se dostavila v hojném počtu a tak mohla vidět expozici králiků, drůbeže ale i velmi pěknou expozici holubů.

Chtěl bych poděkovat všem vystavovatelům za účast na naší výstavě. Zejména pak mladým chovatelům, kteří již mládežnickém věku dosahují výborných chovatelských úspěchů. Velký dík patří  široké veřejnosti, která nás navštívila opět v hojném počtu.

Pevně věřím, že i v tomto roce 2019 podpoříme Bítešské hody pěknou výstavou.

za ZO Jiří Zimmermann